Định Hóa: 261 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự

16:28, 30/12/2020

Ngày 30-12, huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai công tác tuyển quân năm 2020.

Theo đánh giá, năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Định Hóa đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, huyện đã hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo các tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe. Kết quả, toàn huyện đã tuyển chọn và bàn giao đủ 175 công dân nhập ngũ cho các đơn vị quân đội theo đúng kế hoạch.

Năm 2020, huyện Định Hóa tiếp tục được giao tuyển chọn và gọi 175 công dân lên đường nhập ngũ. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển quân được giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch, lên danh sách và gửi lệnh gọi khám tuyển đến toàn bộ các công dân trong độ tuổi trên địa bàn huyện. Trên cơ sở danh sách của các địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tiến hành khám tuyển đối với 542 công dân. Kết quả, đã có 261 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ. Trong đó, có 17 thanh niên đạt sức khỏe loại 1; 118 thanh niên đạt sức khỏe loại 2 và 126 thanh niên đạt sức khỏe loại 3. 

Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, thời gian tới, huyện Định Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đến đông đảo quần chúng nhân dân; đồng thời, phối hợp với các các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối.