Lữ đoàn 210: Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên bầu trời

Bùi Hiệp – Quốc Tuân 14:39, 16/06/2023

Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời phía Nam TP. Thái Nguyên, những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) luôn chú trọng quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác; duy trì nghiêm 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu phòng không, thực hiện “4 biết” trong quản lý vùng trời (Biết kế hoạch bay, Biết máy bay đã bay hay chưa, Bay đến đâu biết đến đó, Biết hành động bay trên không); “4 được” trong đánh địch đột nhập (Quan sát phát hiện được, Thông báo báo động được, Bắn được, Tiêu diệt được).

Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, dù thời tiết nắng nóng hay mưa dông, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động luyện tập các phương án, xử lý tốt các tình huống trên không và mặt đất, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống.

Báo động.
Báo động.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1), thực hành luyện tập báo động chuyển cấp.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1), thực hành luyện tập báo động chuyển cấp.
 
Sở chỉ huy tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu trên không.
Sở chỉ huy tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu trên không.
Sở chỉ huy ra tín hiệu điều hành trận địa pháo sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu trên không.
Sở chỉ huy ra tín hiệu điều hành trận địa pháo sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu trên không.
Chuẩn bị…! Bắn…! - Đại úy Nguyễn Hữu Toàn, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 210, dõng dạc ra hiệu lệnh.
"Chuẩn bị…! Bắn…!" - Đại úy Nguyễn Hữu Toàn, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 210, dõng dạc ra hiệu lệnh.
Khẩu đội pháo 57mm thực hành bám bắt, tiêu diệt mục tiêu trên không.
Khẩu đội pháo 57mm thực hành bám bắt, tiêu diệt mục tiêu trên không.
Nạp đạn.
Nạp đạn.
Thao trường đổ mồ hôi.
Thao trường đổ mồ hôi.
Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210, quán triệt nội dung, rút kinh nghiệm tới cán bộ, chiến sĩ sau một buổi huấn luyện.
Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210, quán triệt nội dung, rút kinh nghiệm tới cán bộ, chiến sĩ sau một buổi huấn luyện.