Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Theo qdnd.vn 15:11, 10/09/2023

Thời gian qua, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã triển khai và duy trì tốt mô hình “Nhóm zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, thường xuyên để kết nối, liên hệ, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, tham gia thi tìm hiểu pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, tham gia thi tìm hiểu pháp luật.

Theo Thượng úy Triệu Hải Đăng, Chính trị viên Đại đội 3 (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141): Công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục, quản lý tư tưởng quân nhân, duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị.

"Chúng tôi tìm hiểu chất lượng chính trị, tư tưởng của quân nhân bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, như: Tìm hiểu qua tài khoản mạng xã hội chiến sĩ sử dụng, liên hệ với gia đình, bạn bè trong “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” và qua thái độ, hành vi, biểu hiện, nếp sống sinh hoạt của bộ đội. Sau đó, chúng tôi phân loại chiến sĩ theo từng nhóm. Đối với chiến sĩ thuộc nhóm “cá biệt”, chúng tôi chủ động gặp gỡ, tìm hiểu thêm thông tin để có biện pháp uốn nắn, động viên, giúp đỡ ngay từ đầu”, Thượng úy Triệu Hải Đăng chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm, qua mô hình này đã góp phần động viên, khích lệ, định hướng nhận thức, tư tưởng, hướng dẫn hành động cho quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật và các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” được Trung đoàn 141 tổ chức hoạt động ở cấp đại đội, khối Tiểu đoàn bộ và tương đương. Mỗi đầu mối tạo lập, duy trì hoạt động một nhóm.

Qua 6 tháng triển khai, tổ chức thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần quan trọng vào giữ mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa đơn vị và gia đình quân nhân trong công tác quản lý, giáo dục quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay Trung đoàn có hơn 20 nhóm “Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”.

“Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” với mục đích chủ yếu, đó là thông tin các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; hội thi, hội thao, tăng gia sản xuất, chăn nuôi, củng cố cảnh quan môi trường doanh trại; các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu...

Nhóm quán triệt tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin quân sự như: Đăng tải hình ảnh liên quan đến hoạt động huấn luyện quân sự, diễn tập, vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức biên chế. Tuyên truyền, phản ánh những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, các câu chuyện ở đại đội về gương “người tốt, việc tốt”; các cá nhân tiêu biểu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị. Hoặc những việc làm có ý nghĩa thiết thực trong ứng xử, giải quyết các mối quan hệ cán - binh, cấp trên - cấp dưới, đồng chí, đồng đội trong tập thể quân nhân; mối quan hệ với nhân dân, gia đình, người thân...; có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo được áp dụng vào trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đến những việc làm đơn giản, nhỏ nhất như: tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân; dành tiền phụ cấp gửi về gia đình; nhặt được của rơi trả người bị mất; quan tâm, chăm sóc đồng chí, đồng đội khi bị ốm đau; giúp đỡ đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Khi được hỏi về hiệu quả của mô hình này, Binh nhất Bùi Tiến Đạt, chiến sĩ tiểu đội cối 60, Đại đội 1 (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141) cho biết: “Thông qua hoạt động của “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” giúp cán bộ và chiến sĩ gần gũi với nhau hơn, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các quân nhân trong đơn vị, động viên, giúp đỡ nhau trong thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất”.

Trung tá Dương Xuân Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) khẳng định: “Kết quả thực hiện mô hình “Nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ” là một nội dung quan trọng góp phần quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng quân nhân trong đơn vị. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể việc tổ chức thực hiện mô hình theo đúng hướng dẫn, quy định. Đồng thời thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn nắm chắc mục đích, ý nghĩa, phương pháp thực hiện. Từ đó xây dựng được phong trào rộng khắp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.