Đại Từ: Triển khai công tác tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024

Thu Huyền 12:45, 26/01/2024

Ngày 26-1, Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 và triển khai công tác tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Các công dân ở huyện Đại Từ được khám sơ tuyển, khám tuyển ở xã, huyện trước khi lên đường nhập ngũ.
Các công dân ở huyện Đại Từ được khám sơ tuyển, khám tuyển ở xã, huyện trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Đại Từ có 299 tân binh nhập ngũ, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 262 công dân, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 37 công dân. Các tân binh đều có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Năm 2024, chỉ tiêu giao quân của huyện Đại Từ là 310 công dân, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 270 công dân, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 40 công dân. Huyện đã hoàn thành công tác sơ tuyển, khám tuyển đối với các công dân ở cấp xã, cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp cũng như nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu. Trong đó chú trọng phối hợp với các địa phương nắm chắc tư tưởng, tình hình sức khỏe của các công dân chuẩn bị nhập ngũ; tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác quản lý công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024...

Theo kế hoạch, ngày 25/2/2024, các xã, thị trấn của huyện Đại Từ sẽ đưa công dân có lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có mặt tại địa điểm giao quân là Quảng trường 27-7 ở thị trấn Hùng Sơn.