Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 

Thượng tá Tô Hải Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Sông Công 09:36, 09/05/2024

Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) từ lâu đã được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Sông Công tích cực triển khai, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Qua đó góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Lực lượng dân quân phường Châu Sơn (TP. Sông Công) huấn luyện kết hợp làm dân vận.
Lực lượng dân quân phường Châu Sơn (TP. Sông Công) huấn luyện kết hợp làm dân vận.

Những năm qua, LLVT TP. Sông Công đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Trung tá Nguyễn Trung Chính, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS TP. Sông Công, khẳng định: Các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã trở thành một trong những tiêu chí để bình xét chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); từ năm 2019 đến nay, có 3 năm đạt đơn vị Quyết thắng và 19 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

5 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS TP. Sông Công đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (2023), diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 10 xã, phường đạt kết quả tốt; bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự thành phố còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt  công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, hội thi, hội thao, đánh giá kết quả, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Qua đó tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, đội ngũ cán bộ các cấp đều có phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được kiện toàn, sắp xếp đủ biên chế.

Huấn luyện đối tượng dân quân năm thứ nhất phường Châu Sơn.
Huấn luyện đối tượng dân quân năm thứ nhất phường Châu Sơn.

Đánh giá về nội dung này của LLVT địa phương, đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Sông Công, cho biết: Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Sông Công phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của thành phố. Đối với LLVT thành phố, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phong trào TĐQT của LLVT thành phố được triển khai thường xuyên liên tục, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các kết luận, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Thông qua phong trào TĐQT, LLVT thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tiềm lực, thế trận và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh, trưởng thành, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những thành quả đã đạt được từ phong trào TĐQT giai đoạn (2019-2024), những năm tiếp theo, LLVT TP. Sông Công tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào TĐQT tại địa phương; hiện thực hóa bằng hành động thiết thực, cụ thể xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giành nhiều thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.