Đầu tư 6 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hoàng Cường 16:46, 27/04/2023

Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ quốc tế (ICT) - chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc (TP. Phổ Yên) - đã dành kinh phí 6 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đây. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được Công ty triển khai thực hiện từ cuối năm 2022, với công suất thiết kế 200m3/ngày đêm. Hệ thống gồm một số hạng mục (các bể thu gom, điều tiết và xử lý nước thải; thiết bị điều khiển hệ thống lọc nước...), có chức năng xử lý nước thải qua 2 bước: Xử lý bằng công nghệ hóa lý (keo tụ và tạo bông) và công nghệ vi sinh.

 

Đến nay, hệ thống đã cơ bản được hoàn thành việc lắp đặt (ảnh), dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong tháng 6 tới.

Khi đưa vào vận hành, hệ thống xử lý nước thải tập trung được đấu nối để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra ngoài môi trường theo đúng quy định.