Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý môi trường tại Phú Bình

Việt Hùng 19:01, 09/08/2023

UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh (lần 1) chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý môi trường công nghệ cao Hòa Lâm Tân Thành (Phú Bình) của Công ty TNHH Công nghệ xử lý môi trường Thái Nguyên (đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2737/QĐ-UBND ngày 29/8/2019).

Theo đó, các nội dung điều chỉnh gồm có: Tên dự án (“Khu liên hợp xử lý môi trường Phú Bình”); công suất xử lý rác là 1.220 tấn/ngày đêm, trong đó rác thải sinh hoạt 300 tấn/ngày đêm, rác thải công nghiệp, nguy hại, y tế là 920 tấn/ngày đêm. Giai đoạn 1 (từ năm 2025 đến 2030), Nhà máy hoạt động với công suất xử lý rác là 650 tấn/ngày đêm; từ năm 2031 trở đi sẽ tăng dần để đạt đến công suất tối đa là 1.220 tấn/ngày đêm.

Sau khi Dự án Nhà máy xử lý môi trường công nghệ cao Hòa Lâm Tân Thành được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần xử lý lượng lớn rác thải trên địa bàn huyện Phú Bình. Trong ảnh: Một bãi chứa rác thải ở thị trấn Hương Sơn.
Sau khi Dự án Nhà máy xử lý môi trường công nghệ cao Hòa Lâm Tân Thành được hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần xử lý lượng lớn rác thải trên địa bàn huyện Phú Bình. Trong ảnh: Một bãi chứa rác thải ở thị trấn Hương Sơn.

Địa điểm thực hiện Dự án ở xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, với diện tích sử dụng đất là 30ha. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 650 tỷ đồng. Theo kế hoạch, quý IV/2025 Dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn I; đến quý IV/2030 được hoàn thành toàn bộ các hạng mục cần thiết, đủ điều kiện hoạt động với công suất tối đa theo thiết kế.

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ xử lý môi trường Thái Nguyên bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.