Nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm

Theo nhandan.vn 18:09, 16/02/2024

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 3-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C. Ngoài ra, nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, El Nino tiếp tục duy trì từ tháng 3 đến tháng 5, sau đó khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính.

Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 3-5, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 3-4 có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 5-15mm. Tổng lượng mưa tháng 5 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Trung Bộ trong thời kỳ từ tháng 3-4, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tổng lượng mưa thiếu hụt từ 20-40mm. Sang tháng 5, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ thiếu hụt từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 3 phổ biến ít mưa, sang tháng 4 tổng lượng mưa dự báo thấp hơn từ 20-40mm so với trung bình nhiều năm. Tháng 5, tổng lượng mưa sẽ thiếu hụt từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, từ tháng 3-5, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới. Tại các tỉnh miền bắc, không khí lạnh, rét đậm, rét hại sẽ hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 và tháng 3.

Đặc biệt, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra, nhất là trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5).

Tại khu vực Nam Bộ nắng nóng còn xuất hiện tại các tỉnh miền đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3-4.

Cảnh báo từ tháng 3-5, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.