TP. Phổ Yên: 77% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý

Trịnh Phương 16:14, 29/03/2024

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP. Phổ Yên khoảng 97 tấn/ngày. Trong đó, khối lượng được thu gom, xử lý là 75 tấn/ngày (tăng 15 tấn/ngày so với năm 2020), chiếm 77%.

Tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, TP. Phổ Yên đều bố trí thùng rác để thuận tiện cho việc thu gom và xử lý.
Tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, TP. Phổ Yên đều bố trí thùng rác để thuận tiện cho việc thu gom và xử lý.

Chất thải rắn sinh hoạt của thành phố được 4 hợp tác xã môi trường trên địa bàn thu gom, vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải Đồng Hầm, xã Minh Đức (Công ty CP Môi trường Thái Nguyên), để xử lý bằng công nghệ đốt, kinh phí do UBND thành phố chi trả. Các tổ vệ sinh môi trường của các xã, phường thu phí của các hộ dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo giá dịch vụ để chi trả cho người thu gom.

Với mục tiêu trên 85% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, TP. Phổ Yên cũng xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để hỗ trợ các địa phương trang thiết bị vệ sinh môi trường như: thùng đựng rác, xe gom rác đẩy tay.

Ngoài ra, thành phố cũng quy hoạch 4 khu xử lý chất thải rắn tại xã Minh Đức, với diện tích trên 54ha, gồm: Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Thái Nguyên (Công ty CP Môi trường Thái Nguyên); Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp (Công ty Môi trường Việt Xuân mới); Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên (Công ty CP Tập đoàn T&T) và Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Thái Nguyên).