Chủ động, kịp thời tham mưu giải quyết những vụ việc phức tạp

Hoàng Hải 17:27, 13/05/2024

Chiều 13-5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS), tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả THADS thời gian qua; đề ra phương hướng công tác thời gian tới.

 

Từ tháng 10-2023 đến hết tháng 3-2024, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THA; kịp thời chỉ đạo, xử lý những việc THA lớn, phức tạp, khó thi hành, phải cưỡng chế. Các cơ quan THADS của tỉnh thụ lý giải quyết 7.734 việc (tăng 27 việc so với cùng kỳ năm 2023). Số có điều kiện thi hành là 5.293 việc; đã thi hành xong 3.350 việc (đạt tỷ lệ 63,29%).

Về tiền, các cơ quan THADS thụ lý giải quyết trên 1.858,7 tỷ đồng, trong đó thụ lý mới 382,8 tỷ đồng (tăng trên 153,4 tỷ đồng, tương đương 66,88% cùng kỳ năm 2023). Số có điều kiện thi hành là 886 tỷ đồng (chiếm 48,74%). Kết quả, đã thi hành xong hơn 129,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 14,27%, tăng hơn 48,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023).

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả công tác tại cuộc họp.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả công tác tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã cho ý kiến, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như bàn giải pháp giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài, khó thi hành.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đặng Xuân Trường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác cũng như chỉ đạo của tỉnh về THADS; phối hợp tốt, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo quy chế để nắm bắt tình tình và kết quả công tác THADS trên địa bàn; kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo những vụ việc phức tạp để tìm biện pháp giải quyết; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về THADS; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…