HĐND TP. Phổ Yên: Thông qua 3 dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Trịnh Phương 14:36, 24/05/2024

Tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24-5, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì và chỉ đạo Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 19 HĐND TP. Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 19 HĐND TP. Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các dự thảo nghị quyết gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; phân bổ danh mục dự án đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024; giao nhiệm vụ cho UBND thành phố quyết định một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND TP. Phổ Yên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024.

Đáng chú ý là Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, thành phố thực hiện điều chỉnh tăng 119,9 tỷ đồng vốn phân bổ các dự án chuyển tiếp năm 2021; giảm trên 91 tỷ đồng vốn phân bổ các dự án chuyển tiếp năm 2022; giảm 28,7 tỷ đồng vốn phân bổ các dự án chuyển tiếp năm 2023.

Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết được thông qua, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Thường trực HĐND thành phố và các tổ đại biểu, cùng các đại biểu HĐND có kế hoạch giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh…