Bàn giao công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

Chung An 15:11, 09/06/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên và nhà thầu thi công vừa tiến hành các thủ tục bàn giao công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc) cho Ban Dịch vụ công ích TP. Thái Nguyên quản lý. Trước đó, công trình đã được cơ quan chức năng của tỉnh nghiệm thu hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.
Cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Theo đó, Ban Dịch vụ công ích TP. Thái Nguyên có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục thuộc công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên; tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên là công trình giao thông cấp II, có chiều dài tuyến 620m, trong đó, phần cầu là 246m. Cầu gồm 6 nhịp dầm hộp thép liên hợp, bề rộng 8,5m, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, mặt cầu thảm nhựa, vận tốc thiết kế qua cầu là 30km/h. Ngoài ra, công trình còn có các hạng mục, như: Hè đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng…

Công trình có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7-2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 2-2024.