Cổ Lũng đón Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao

Lan Anh - Đức Thuận (Phú Lương) 16:44, 11/05/2023

Xã Cổ Lũng (Phú Lương) vừa tổ chức công bố Quyết định và đón Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao (NTM) năm 2022.

 

Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao từ năm 2021, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, xã Cổ Lũng đã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Từ năm 2021 đến nay, nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt trên 196,4 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước là trên 24 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 26,3 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư nâng cấp, 100% trục đường xóm và liên xóm được cứng hóa. Các tuyến đường liên xóm được lắp đặt biển báo, biển chỉ dân, đèn chiếu sáng, cây xanh đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân có sự chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp đào tạo nghề, tư vấn việc làm có chuyển biến rõ nét, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng/năm, tăng 30,4 triệu đồng so với năm 2014.

Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm đầu tư. 18/18 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, toàn xã có 5 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng...

Tại buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Lương đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Lũng. Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM được nhận Giấy khen của UBND xã.