Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh: Biểu quyết thông qua 8 nội dung quan trọng

Thu Hằng 17:22, 10/05/2023

Với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ, chiều 10-5, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ hai trong năm 2023 của HĐND tỉnh.

 
Các đại biểu tham dự Kỳ họp.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp.
Chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 4 tháng đầu năm, cùng với tình hình chung của cả nước, Thái Nguyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng suy giảm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, giá cả một số mặt hàng tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng, gặp khó khăn gây nhiều áp lực cho mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời ban hành một số chính sách đặc thù phục vụ mục đích an sinh xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 12 để kịp thời xem xét và quyết định triển khai một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, có 8 tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp, liên quan đến các nội dung: Hỗ trợ nhà văn hóa - khu thể thao (NVH-KTT) xóm, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày một số tờ trình tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính đã làm rõ một số nội dung có liên quan đến các tờ trình, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, trên cơ sở báo cáo thẩm tra và đề xuất của các ban HĐND tỉnh.

Cụ thể gồm: (1) Thực trạng các NVH-KTT xóm, TDP, khả năng đảm bảo về diện tích, phù hợp với quy mô xóm, TDP và đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi các NVH-KTT được lựa chọn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Căn cứ tính toán để quy định các mức hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, mua sắm trang thiết bị cho NVH-KTT xóm, TDP trên địa bàn tỉnh; khả năng cân đối ngân sách và giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện.

(2) Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, số lượng đối tượng và số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng này. Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành về hướng dẫn việc thành lập, giải thể.

(3) Cơ sở tính toán xây dựng các mức chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề nghị nghiên cứu, quy định thời gian tối đa được hưởng cho từng mức chi theo quy mô dự án…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tiến hành rà soát, sơ kết hoặc tổng kết việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua trước đây để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, cần tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh theo quy định…