Phát huy sáng kiến tại Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ

Hạ Liên 17:08, 17/11/2023

Những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) là một trong những ngành đi đầu về cải cách thủ tục hành chính. Tại Thái Nguyên, năm 2021 và 2022, KBNN tỉnh đều dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Đã có nhiều giải pháp được KBNN tỉnh triển khai nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có việc phát huy sáng kiến nâng cao chất lượng phục vụ. Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế vấn đề này tại KBNN huyện Đồng Hỷ.

11/11 thủ tục hành chính của ngành KBNN đều đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nên các sáng kiến cải tiến càng có ý nghĩa với mỗi công chức trong ngành.
11/11 thủ tục hành chính của ngành KBNN đều đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nên các sáng kiến cải tiến càng có ý nghĩa với mỗi công chức trong ngành.

KBNN huyện Đồng Hỷ hiện có 11 công chức. Trung bình mỗi năm, đơn vị có từ 3-4 sáng kiến, giải pháp. Riêng năm 2023, đơn vị thực hiện 5 sáng kiến. Tính từ năm 2017 đến nay, KBNN huyện đã có 38 lượt công chức có sáng kiến, giải pháp được cấp có thẩm quyền công nhận và được áp dụng trong thực tiễn. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian làm việc, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước.

Chị Vũ Thị Thúy Hương, giao dịch viên tại KBNN huyện Đồng Hỷ, chia sẻ: Các sáng kiến của tôi và các đồng nghiệp đều xuất phát từ yêu cầu thực tế công việc, nhận thấy chỗ nào chưa hợp lý, có khả năng thay đổi để đạt hiệu quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thì chúng tôi sẽ tìm tòi, thử nghiệm giải pháp thay đổi, cải tiến.

Còn với chị Đào Hương Giang, Kế toán trưởng KBNN huyện Đồng Hỷ, trong 12 năm công tác, hầu như năm nào chị cũng là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 1 sáng kiến. Chị Giang nói: Đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc để mỗi công chức tại đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Đặc điểm chung của các giải pháp được KBNN huyện Đồng Hỷ thực hiện là giảm thời gian và giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ trở nên đơn giản, thuận lợi hơn cho cả người làm và đơn vị sử dụng ngân sách. Có thể kể đến những sáng kiến tiêu biểu như: “Một số giải pháp nhằm góp phần phòng tránh rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Đồng Hỷ” năm 2021. Sáng kiến này được thực hiện từ thực tế phát triển công nghệ 4.0 ngày càng mạnh mẽ, đã kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn, như: Tội phạm công nghệ; quản lý không chặt chẽ công cụ, thiết bị điện tử bảo mật; phân công, phân nhiệm người tham gia trong quy trình sử dụng dịch vụ công không đúng quy định; chưa chấp hành nghiêm quy trình thực hiện giao dịch điện tử…

Hay như sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi dữ liệu vào chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN tại KBNN Đồng Hỷ” năm 2022, đã giúp giao dịch viên tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình xử lý chứng từ đầu tư đối với đơn vị giao dịch và quản lý chặt chẽ đối với các dự án đầu tư công, cũng như giảm thiểu được rủi ro trong quá trình kiểm soát chi…

Theo chị Mai Thị Thu Hằng, Giám đốc KBNN huyện Đồng Hỷ: Chúng tôi luôn khích lệ, động viên và tạo điều kiện để mọi công chức trong đơn vị tham gia thực hiện các sáng kiến, cải tiến. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nội dung này. Các sáng kiến, cải tiến có khi chỉ là một vài thay đổi nhỏ trong một quy trình nghiệp vụ nào đó, gắn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, nhưng hiệu quả mang lại rất thiết thực.

Có thể nói, những sáng kiến cải tiến được thực hiện và phát huy hiệu quả trên thực tế đã góp phần quan trọng giúp KBNN Đồng Hỷ nhiều năm qua luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Liên tục từ năm 2017 đến nay, đơn vị được Bộ Tài chính công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.