Quy mô của 2 thị trấn ở huyện Phú Lương sau sáp nhập đơn vị hành chính

TNĐT 15:17, 09/03/2024