Bộ Công an hướng dẫn các bước sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID

Đ.H (th) 08:26, 05/05/2023

Các bước sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID là nội dung tại Công văn 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an ban hành.

Hiện nay, theo khoản 8 Điều 13 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì;

“Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”.

Để tạo thuận lợi trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VNeID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (xin gửi tài liệu hướng dẫn kèm theo).

Bộ Công an thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Các bước sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID

Cụ thể, Bộ Công an hướng dẫn các bước sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID như sau:

- Bước 1: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”.

- Bước 2: Công dân quay lại “Trang chủ” để tạo QR code định danh điện tử.

* Lưu ý: Mã QR code chỉ có hiệu lực trong vòng 01 phút. Hết 01 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã QR code.

- Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR code của công dân ở Bước 1 để xác định ứng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR code.

- Bước 4: Sau khi chứng minh ứng dụng VNeID của mình là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong mục “Ví, giấy tờ” để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.

 Công văn 1101/BCA-QLHC được ban hành ngày 11/4/2023.