Danh sách thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023

TNĐT 18:02, 28/12/2023

Ngày 27-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1844-QĐ/TU về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Báo Thái Nguyên đăng toàn văn Quyết định số 1844-QĐ/TU, Thông báo kết quả tuyển dụng công chức và danh sách thí sinh trúng tuyển.