Công bố 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, y học cổ truyền

Đ.H (th) 09:20, 20/03/2024

Ngày 16/3/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 642/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

Cụ thể, công bố 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, y học cổ truyền sau đây:

- Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

- Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

- Cấp lại giấy chứng nhận lương y theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

- Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền y theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

- Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền y theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

Trình tự đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lương y

Trong đó, trình tự cấp lại giấy chứng nhận là lương y theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 như sau:

Bước 1. Cá nhân đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lương y gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền nơi đã cấp. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm, chụp trên nền trắng (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.

Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành cấp lại giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng đề nghị.

Quyết định 642/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2024.