Sắc màu văn hóa Thái Nguyên

Thu Nga 11:47, 26/04/2023

Ngày 26-4, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương (TP. Thái Nguyên), Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”. 

Các đại biểu tham quan tại triển lãm Sắc màu văn hoá Thái Nguyên.
Các em học sinh tham quan triển lãm "Sắc màu văn hóa Thái Nguyên".

Triển lãm được trưng bày thành 3 phần. Phần 1 trưng bày, giới thiệu về thiên nhiên, con người, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Thái Nguyên; phần 2 giới thiệu về văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên; phần 3 giới thiệu sưu tập hiện vật về văn hóa truyền thống tỉnh Thái Nguyên. 

Tại Triển lãm có trên 90 đơn vị hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc giới thiệu những danh lam thắng cảnh, bản sắc dân tộc, lễ hội, trò chơi dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với những chiến công vẻ vang của quân và dân Thái Nguyên trong suốt thời kỳ dựng nước, giữ nước.

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng phản ánh về một Thái Nguyên đang vươn mình đổi mới trong thời kỳ hội nhập, trở thành điểm đến mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước, quốc tế. 

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Triển lãm sẽ được tổ chức đến ngày 5/5/2023.