Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sẽ được giải quyết trước ngày 15-4
Hoàng Anh - Lăng Khoa 18:39, 16/02/2023