Samsung sẽ nỗ lực, tiếp tục phát triển tại Thái Nguyên
Nguyên Ngọc - Mạnh Hùng 22:23, 17/03/2023