Công bố quyết định công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới
Vi Vân - Lăng Khoa 19:18, 10/06/2023