Thúc đẩy du lịch Thái Nguyên và các tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc
Quốc Tuân - Nguyên Ngọc 14:30, 12/07/2023