Bản tin ANTT tuần 2, tháng 01/2024: 20 ngày triệt phá 10 vụ án lớn về ma túy
TNĐT 18:32, 13/01/2024