Giá trị đặc biệt của bức tranh panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ
17:05, 02/04/2024