Tin tức 24h ngày 3/4/2024: Quyền Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Định Hoá
TNĐT 18:30, 03/04/2024