Thái Nguyên được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du miền núi phía Bắc
Nguyên Ngọc - Lăng Khoa 15:09, 24/05/2024