Tin tức 24h ngày 10/6/2024: Thêm 4 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp
18:30, 10/06/2024