Bản tin ANTT tuần 1, tháng 01/2024: Đối tượng tàng trữ hàng chục nghìn viên đạn súng săn bị khởi tố

TNĐT 18:30, 06/01/2024