Bản tin ANTT tuần 1, tháng 5/2024: Gỡ vướng xác nhận thông tin về cư trú hộ gia đình

19:06, 04/05/2024