Phòng cháy, chữa cháy ở Phú Bình: Chủ động ngay từ cơ sở

Quỳnh Trang 08:24, 14/03/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, UBND các cấp của huyện Phú Bình đã chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả những nội dung chính của Chỉ thị.

Công an xã Hà Châu hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.
Công an xã Hà Châu hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.

Xã Hà Châu là một trong những đơn vị sớm triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND các cấp về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đại úy Đào Hải Điệp, Trưởng Công an xã Hà Châu, cho biết: Để các chỉ thị, kế hoạch được triển khai hiệu quả, Công an xã đã tham mưu cho UBND chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng quán triệt những nội dung của Chỉ thị số 01; phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân dân trong xã.

Cùng với đó, xã duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã được xây dựng ở các xóm. Trong những tháng đầu năm 2023, xã Hà Châu tổ chức quán triệt Chỉ thị, tuyên truyền về công tác PCCC trong tình hình mới cho tất cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể xã và các trưởng xóm, bí thư chi bộ; triển khai ký cam kết về thực hiện công tác PCCC và CNCH tới 100% hộ gia đình; kiểm tra và tuyên truyền trực tiếp về công tác PCCC đối với nhiêu hộ kết hợp nhà ở với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tìm hiểu thêm tại một số xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Phú Bình, chúng tôi thấy các địa phương đều xác định rõ tầm quan trọng của việc tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và ban hành, triển khai các kế hoạch thực hiện gắn với tình hình thực tế ở địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận thực hiện công tác PCCC và CNCH kèm theo cơ chế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm.

Trong đó, nhấn mạnh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xóm phải chịu trách nhiệm về tình hình PCCC và CNCH tại địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, lãnh đạo. Sẽ xử lý trách nhiệm đối với cá nhân tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Quán triệt quan điểm công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ là phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, an toàn tính mạng của người dân là trên hết, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, huyện Phú Bình chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác này, đảm bảo phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay.

Công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính nhằm giữ an toàn đối với từng nhà; từng khu phố; từng xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp và từng xã, thị trấn; nếu xảy ra cháy nổ, phải huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy ở trong dân...

Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Phú Bình, cho biết: Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới sẽ góp phần bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và người dân. Trong năm 2023, huyện phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở.