Gần 200 cán bộ thông tin cơ sở được tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngọc Thảo 11:25, 16/11/2023

Trong hai ngày 16 và 17-11, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tổ chức tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho gần 200 cán bộ thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã.

Học viên tham dự lớp tập huấn.
Học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn là lực lượng truyền thông cốt cán tại cơ sở, đang công tác tại phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông cấp huyện; cán bộ đài truyền thanh cấp xã thuộc 9 huyện, thành phố của tỉnh.

Học viên được thông tin về tác hại của thuốc lá; hướng dẫn cách khai thác, lựa chọn thông tin và xây dựng bản tin nhằm thông tin, tuyên truyền hiệu quả hơn cho người dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin truyền thông từ Trung ương tới địa phương; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.