Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Vũ Công 14:44, 15/12/2022

Trong ba ngày (15, 19 và 22-12), Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022. Tham dự có 330 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, người có uy tín, trưởng các đoàn thể xóm và người dân ở các xóm vùng DTTS và miền núi.

Báo cáo viên của tỉnh trình bày về chuyên đề Luật nghĩa vụ quân sự.
Báo cáo viên trình bày về chuyên đề Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên của tỉnh trình bày về 6 chuyên đề: Luật nghĩa vụ quân sự; Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình; bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp; bài tuyên truyền về dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đại biểu nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật hiện hành; học hỏi được những mô hình, cách làm hay, giải pháp thiết thực từ thực tế. Qua đó tiếp tục tuyên truyền đến bà con nhân dân địa phương về việc nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình; lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ để truyền đạo trái pháp luật…