Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Vũ Công 17:17, 21/11/2022

Ngày 21-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy có buổi giám sát tại huyện Định Hóa về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Lãnh đạo huyện Định Hóa phát biểu tại buổi giám sát.

Huyện Định Hóa hiện có 26.431 hộ dân, với trên 90.500 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 73,6%.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, huyện Định Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% trường, lớp học được xây dựng kiên cố; 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cán bộ người DTTS trong các cơ quan, đơn vị là 1.563 người; 11/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới... 

Bên cạnh đó, công tác phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm; tình hình an ninh, trật tự được ổn định và giữ vững…

Tại buổi giám sát, huyện Định Hóa nêu những nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn công tác, như: Có văn bản hướng dẫn địa phương rà soát các tiêu chí để phân định đơn vị hành chính là miền núi, vùng cao, vùng DTTS; có chính sách hỗ trợ các xóm, xã vừa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK…

Các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn, dân tộc… ở vùng DTTS của địa phương.

Đoàn công tác đề nghị huyện Định Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04…