Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ

Vũ Công 15:41, 10/10/2022

Ngày 10-10, Học viện Dân tộc (trực thuộc Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, năm 2022. Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15/10/2022.

Các học viên tham gia trao đổi tại lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.
Các học viên tham gia trao đổi tại lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 100 học viên là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường nội trú, bán trú ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các học viên sẽ được nghe giảng viên của Học viện Dân tộc trình bày về 6 chuyên đề, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân thiểu số vững mạnh...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Từ đó, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.