Võ Nhai: Biểu dương 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hoàng Hưng 11:32, 22/11/2022

Ngày 22-11, UBND huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai trao quà tặng các đại biểu điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín.
Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai trao quà tặng các đại biểu điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín.

Huyện Võ Nhai hiện có 6 xã, thị trấn thuộc khu vực I, 1 xã thuộc khu vực II và 8 xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2022, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Võ Nhai đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho 134 người có uy tín trên địa bàn. Qua đó, những người có uy tín nói riêng, đồng bào người dân tộc thiểu số nói chung có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu toàn huyện ước đạt trên 2,7 nghìn tỷ đồng, bằng 104,7% kế hoạch năm; giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 1 nghìn tỷ đồng, bằng trên 100% kế hoạch năm; thu ngân sách ước đạt trên 83 tỷ đồng, bằng 148% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,15%...

Tại Hội nghị, UBND huyện Võ Nhai biểu dương và tặng quà cho 40 đại biểu điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín năm 2022.