Gặp mặt, biểu dương 96 người uy tín tiêu biểu

Vũ Công 16:51, 13/12/2022

Ngày 13-12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Đến dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho người có uy tín tiêu biểu.
Đồng chí Dương Văn Tiến tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho người có uy tín tiêu biểu.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có trên 384.000 người thuộc 50 dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Tổng số người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay là 834 người.

Trong thời gian qua, người có uy tín đã có những đóng góp tích cực trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Nhờ đó, bộ mặt vùng DTTS và miền núi có nhiều đổi thay. Đến nay, Thái Nguyên chỉ còn 14 xã khu vực III và 50 xóm đặc biệt khó khăn (năm 2017 là 36 xã và 358 xóm); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm; 100% tuyến đường từ xóm đến trung tâm các xã miền núi được cứng hóa…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Văn Tiến biểu dương những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình, gương mẫu đi đầu và tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai trái đi ngược lại lợi ích quốc gia; chống mọi âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 96 người có uy tín tiêu biểu năm 2022.


Từ khóa:

người uy tín

dân tộc