Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Tùng Lâm 14:34, 26/10/2022

Với mục tiêu nâng cao kiến thức cho các cán bộ kiểm tra, công an trong việc giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở, mỗi năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá tại 1địa phương (huyện, thành phố) trong tỉnh.

Các học viên tích cực tham gia lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các học viên tích cực tham gia lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với Công an huyện Phú Bình tổ chức lớp tập huấn cho 50 người tham gia.

Lớp tập huấn trang bị cho các học viên nhiều kiến thức bổ ích như: Những quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kết quả thực thi; các văn bản pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc; hướng dẫn xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá...

Ngoài những nội dung trên, thông qua lớp tập huấn còn giúp các học viên nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về tác hại của thuốc lá. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.