Để có vụ xuân thắng lợi

Vũ Công 11:04, 10/01/2024

Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm. Chính vì vậy, để có một vụ xuân thắng lợi, ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm sản xuất vụ xuân năm nay theo đúng khung thời vụ, lúa xuân đạt năng suất, sản lượng cao...