Ứng dụng công nghệ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

Vũ Công 14:27, 20/02/2024

Lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp và thương mại, dịch vụ, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế này, bà con nông dân ở nhiều địa phương đã tích cực ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất nông nghiệp...