Võ Nhai vững tin vào mùa Xuân mới

Mai An 14:43, 07/03/2024

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Võ Nhai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn đang dần hiện hữu ở địa phương khó khăn nhất của tỉnh. Những kết quả đạt được là tiền đề vững chắc để Võ Nhai thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm tăng tốc 2024, với một tâm thế vững vàng, tràn đầy niềm tin...