Đồng chí Đồng chí Trịnh Việt Hùng
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Đồng chí
Trịnh Việt Hùng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Thông tin liên quan
Các chuyên đề khác