Đồng chí Phạm Hoàng Sơn
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Đồng chí
Phạm Hoàng Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Thông tin liên quan
Các chuyên đề khác