Đồng chí  Nguyễn Thanh Hải
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Đồng chí
Nguyễn Thanh Hải

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Thông tin liên quan
Các chuyên đề khác