Đại học Thái Nguyên: Tổ chức nhiều hoạt động vì người học

Hằng Nga 16:32, 14/09/2023

Thời gian qua, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã chỉ đạo các trường thành viên quan tâm tổ chức nhiều hoạt động vì người học.

Các trường thành viên Đại học Thái Nguyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ cấc em vươn lên trong học tập.
Các trường thành viên Đại học Thái Nguyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, toàn ĐHTN tuyển sinh trên 11.000 người học. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh... được các trường thành viên đặc biệt quan tâm.

3 năm qua, các trường thành viên ĐHTN đã tổ chức trên 131 đợt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, với 69.769 lượt sinh viên tham dự. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc phối hợp với gia đình, địa phương trong quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên.

Công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý sinh viên được thực hiện chặt chẽ. Toàn ĐHTN tổ chức được trên 3.600 lượt kiểm tra sinh viên nội trú và trên 200 lượt kiểm tra ngoại trú. 100% sinh viên chính quy được theo dõi, quản lý thông qua sổ theo dõi học sinh, sinh viên nội, ngoại trú và trên các phần mềm máy tính.

Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong sinh viên và trường học luôn được ổn định và giữ vững.

Các hoạt động trên đã đóng góp tích cực vào hoạt động giáo dục và đào tạo của các nhà trường. Giai đoạn 2020-2023, tỷ lệ sinh viên chính quy xếp loại rèn luyện từ loại khá trở lên đạt 91,05% (vượt 6,05% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra); tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên đạt 71,1% (vượt 6,1% chỉ tiêu Nghị quyết).