Võ Nhai: Khai giảng 15 lớp xóa mù chữ 

Hữu Được (Võ Nhai) 13:50, 18/01/2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai vừa phối hợp với 9 xã trên địa bàn huyện tổ chức khai giảng 15 lớp xóa mù chữ giai đoạn 1, năm 2024, với 232 học viên tham gia.

Khai giảng lớp xóa mù chữ tại xã Dân Tiến (Võ Nhai).

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình xóa mù chữ, có kiến thức tương đương từ lớp 1 đến lớp 3. Sau đó, các học viên sẽ tiếp tục học giai đoạn 2, tương đương với trình độ lớp 4, lớp 5.

Giai đoạn 1 có 15 lớp với 232 học viên. Học viên tham gia lớp xóa mù chữ chủ yếu là người dân tộc thiểu số có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi. Các lớp học phần lớn diễn ra vào buổi tối, nguồn kinh phí tổ chức học tập được trích từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn.