Thực nghiệm sư phạm bộ ngữ liệu số trong giáo dục lịch sử, văn hóa

Thu Huyền 15:42, 02/04/2024

Để có căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu theo thuyết minh Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh” đã được phê duyệt, ngày 2-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan chủ trì thực hiện tổ chức thực nghiệm sư phạm tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Khánh Hòa (TP. Thái Nguyên).

Đoàn công tác dự giờ tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ.
Đoàn công tác dự giờ tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ.

Theo đó, Đoàn công tác dự giờ thực nghiệm môn Giáo dục địa phương tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ với chủ đề: Thái Nguyên từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI; tại Trường THPT Khánh Hòa với chủ đề: Kinh tế Thái Nguyên hội nhập và phát triển.

Kết thúc buổi thực nghiệm sư phạm, Cơ quan chủ trì thực hiện Đề tài và các đại biểu tham dự tiến hành trao đổi, thảo luận nhằm khẳng định tính cấp thiết, tính mới và những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời kiến nghị bổ sung một số nội dung cụ thể sau thực nghiệm nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề tài trước khi báo cáo nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn giáo dục - đào tạo tại các trường trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu thảo luận việc sử dụng chuyên đề khoa học, ngữ liệu số lịch sử, văn hóa theo chủ đề vào chương trình giáo dục địa phương.
Các đại biểu thảo luận việc sử dụng chuyên đề khoa học, ngữ liệu số lịch sử, văn hóa theo chủ đề vào chương trình giáo dục địa phương.

Theo Quyết định số 839/QĐ-UBND, ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh "Về việc ban hành Khung chương trình giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT tỉnh Thái Nguyên", có 36 chủ đề về lịch sử, văn hóa gắn với từng bài học thuộc tài liệu "Giáo dục địa phương Thái Nguyên" theo khung chương trình cấp THCS và THPT đã được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tài liệu này chỉ mang tính gợi mở cho người học, không có tính diễn giải và nhiều thông tin nên rất khó cho giáo viên khi soạn bài và truyền đạt kiến thức cho người học. Do vậy, bộ ngữ liệu số về lịch sử, văn hóa phục vụ giảng dạy tại các trường THCS, THPT được đưa vào ứng dụng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên các trường phổ thông trong việc thiết kế bài giảng, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức thực nghiệm tại một số trường THCS, THPT tại TP. Phổ Yên và các huyện: Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa.