Các trường dân tộc nội trú thiếu nguồn tuyển sinh

10:41, 28/07/2021

Nhằm đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS trên địa bàn tỉnh, vừa qua Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại huyện Phú Lương và Đại Từ.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thái Nguyên còn 14 xã và 50 thôn đặc biệt khó khăn (giảm 22 xã và 134 thôn so với giai đoạn 2016 - 2020). Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến vùng tuyển sinh của các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh. 

Tại 2 địa phương, đại diện các huyện đã báo cáo tình hình công tác tuyển sinh vào lớp 6 của các nội trú THCS. Theo đó đối với Trường PTDTNT THCS huyện Phú Lương, tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2021-2022 là 138, tuy nhiên số hồ sơ đăng ký thuộc đúng vùng tuyển sinh chỉ có 26/71 hồ sơ (thiếu 45 chỉ tiêu). Đối với Trường PTDTNT THCS huyện Đại Từ, chỉ tiêu là 70 học sinh, nhưng không còn xã nào thuộc vùng tuyển sinh. 

Nếu không có quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì căn cứ vào Khoản 1, Điều 18 của Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT, các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh sẽ không còn đối tượng để tuyển sinh. Do đó căn cứ vào kết quả khảo sát, Ban Dân tộc sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh.