TP. Thái Nguyên: “Nóng” tuyển sinh đầu cấp 

Thúy Hằng (thực hiện) 07:48, 28/05/2023

Năm học mới, việc chọn trường, chọn lớp luôn là vấn đề “nóng” liên quan đến tuyển sinh (TS) đầu cấp. Tại TP. Thái Nguyên, công tác TS đầu cấp đối với lớp 1 và lớp 6 khó khăn hơn do quy mô học sinh (HS) tăng so với năm học trước. Vậy công tác TS năm học 2023-2024 có điểm gì mới và cách thức TS như thế nào, phóng viên Báo Thái Nguyên có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Thái Nguyên. 

Quy mô học sinh của TP. Thái Nguyên năm học 2023-2024 tăng hơn so với năm học trước, việc bố trí đảm bảo lớp học, phòng học của các nhà trường gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa
Quy mô học sinh của TP. Thái Nguyên năm học 2023-2024 tăng hơn so với năm học trước, việc bố trí đảm bảo lớp học, phòng học của các nhà trường gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

PV: Xin đồng chí cho biết chỉ tiêu TS trong từng cấp học trên địa bàn TP. Thái Nguyên trong năm học 2023-2024. Chỉ tiêu năm học mới có tăng so với năm học trước?

TS Nguyễn Thị Quốc Hòa: Căn cứ kết quả điều tra phổ cập giáo dục và tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển GDĐT năm học 2023-2024, Phòng GDĐT đã tổ chức duyệt kế hoạch phát triển GDĐT của các nhà trường và xây dựng Kế hoạch phát triển GDĐT TP. Thái Nguyên, năm học 2023-2024,  trình Sở GDĐT, UBND thành phố phê duyệt.

Theo chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GDĐT của Phòng GDĐT đã được Sở GDĐT giao, Phòng GDĐT ban hành Quyết định số 145/QĐ-GDĐT ngày 13/4/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển GDĐT cho từng cấp học trên địa bàn thành phố như sau: Cấp mầm non 221 lớp, 4.888 trẻ; cấp tiểu học TS lớp 1 là 183 lớp, 6.120 HS; cấp THCS TS lớp 6 là 170 lớp, 7.140 HS.

Chỉ tiêu năm học 2023-2024 có tăng ở cả 3 cấp học so với năm học 2022-2023. Cụ thể, cấp mầm non tăng 82 lớp với 754 HS; cấp tiểu học tăng 21 lớp với 817 HS; cấp THCS tăng 31 lớp với 1.293 HS.

PV: Quy mô HS tăng gây khó khăn, bất cập như thế nào cho công tác TS của TP. Thái Nguyên và những giải pháp mà Phòng GDĐT đã đề ra thưa đồng chí?

TS Nguyễn Thị Quốc Hòa: Công tác TS của Phòng GDĐT cơ bản thực hiện theo các năm học trước. Song vẫn còn những khó khăn, bất cập trong năm học mới, đó là: Quy mô HS năm học 2023-2024 tăng hơn so với năm học trước, việc bố trí đảm bảo các lớp học, phòng học của các nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quy định sĩ số HS trên lớp đảm bảo cấp tiểu học: 35 HS/lớp; cấp THCS: 45 HS/lớp, lộ trình tới năm học này là thực hiện cho lớp 1, 2, 3, 4 và lớp 6, 7, 8 nên số phòng học thiếu nhiều. Mặt khác, trong những năm vừa qua, do dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, nên nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường càng khó khăn hơn.

Thực hiện quy định TS theo đúng tuyến, cùng với thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 về việc bỏ sổ hộ khẩu giấy các nhà trường cần có thời gian xác định nơi cư trú của HS.

Về giải pháp, Phòng GDĐT tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ và các điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các trường. Các nhà trường rà soát, bố trí, sắp xếp các phòng học để khai thác tối đa vào việc tổ chức hoạt động dạy học cho HS. Tăng cường công tác tham mưu các cấp có thẩm quyền huy động nguồn lực xã hội để đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học; tiếp tục rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất, sửa chữa bàn ghế, phòng học, lớp học; ghép lớp để đảm bảo sĩ số HS trên lớp cũng như giảm tải cho các nhà trường khi có số HS tăng.

Phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường báo cáo kịp thời với các cấp, ngành, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ HS và HS để nắm bắt kịp thời chỉ tiêu, thông tin TS; đồng thời giao chỉ tiêu tăng quy mô số lớp cho trường có đủ điều kiện phòng học, cơ sở vật chất, nhất là trường ngoài công lập; thực hiện duyệt kết quả TS các nhà trường vào trước năm học để đảm bảo việc TS theo đúng quy định, chuẩn bị năm học mới được kịp thời.

PV: Để tránh tình trạng quá tải HS ở các nhà trường, đặc biệt là trường thuộc các phường trung tâm, Phòng GDĐT thành phố đã có những giải pháp gì trong công tác TS đầu cấp?

TS Nguyễn Thị Quốc Hòa: Phòng GDĐT đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định về việc phân vùng TS các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập trên địa bàn TP. Thái Nguyên để giảm tải, tránh gây áp lực, quá tải cho các trường trung tâm trên địa bàn.

Các nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về TS đầu cấp, thông báo công khai kế hoạch TS tại trường, trên website của trường; phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Phòng GDĐT và UBND phường, xã tuyên truyền sâu rộng kế hoạch TS để phụ huynh HS hiểu rõ; tránh gây áp lực cho công tác TS, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi, tuyến TS theo quy định.

Triển khai hệ thống TS trực tuyến đối với HS vào lớp 6 các trường THCS bằng hình thức đăng ký trực tuyến nhằm phân luồng TS đúng tuyến theo địa bàn phường, xã; giao tăng quy mô số lớp cho trường có đủ điều kiện phòng học, cơ sở vật chất như các trường: THCS Chu Văn An, Tiểu học & THCS 915 Gia Sàng và các trường tư thục.

PV: Đồng chí có thể thông tin thêm về phương thức TS lớp 6 năm học 2023-2024  đối với  2 trường THCS là Chu Văn An và Chùa Hang II; những vấn đề phụ huynh HS cần lưu ý?

TS Nguyễn Thị Quốc Hòa: Phương thức TS lớp 6 năm học 2023-2024 đối với  2 trường THCS là Chu Văn An và Chùa Hang II thực hiện như năm học trước (kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực HS. Sử dụng cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá năng lực HS dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Chùa Hang II năm học 2022-2023).

Những lưu ý đối với phụ huynh HS là ngày kiểm tra đánh giá năng lực: 11/6/2023. Địa điểm kiểm tra đánh giá năng lực tại Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Chùa Hang II (TP. Thái Nguyên). Phụ huynh HS đăng ký dự xét tuyển vào lớp 6 trên hệ thống đăng ký TS trực tuyến tại địa chỉ https://thainguyen.tsdc.vnedu.vn và thực hiện theo lịch đã công bố.

Học sinh không trúng tuyển vào Trường THCS Chu Văn An hoặc Trường THCS Chùa Hang II tiếp tục được nộp hồ sơ dự tuyển lớp 6 vào các trường THCS khác theo địa bàn TS.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!